Hungarian - Hungary

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A CERASUSONLINE SZOLGÁLTATÁSOK ÉS A CERASUSONLINE PROGRAMMAL INDÍTOTT EGYEDI BÚTOR GYÁRTMÁNYOK RENDELÉSÉHEZ

 

Szolgáltató neve:

Eredetmíves Korlátolt Felelősségű Társaság

1

Székhelye:

1125 Budapest, Álom utca 20. A. ép. Mfsz. 1.

2

Bankszámla számok:

MKB 1030002 10614514 49020010

3

BARION fizetéshez: HU29 1070 0024 4973 7509 5500 0000

4

IBAN:

HU83 1030 0002 1061 4514 4902 0010

5

Adószám:

24907798-2-43

6

Telefon:

+36 20 2488682

7

E-mail cím:

info@cerasusonline.com

8

Home:

www.cerasusonline.com

9

Békéltető testület elérhetőségei:

Budapesti Békéltető Testület

10

Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

11

Telefonszáma: (1) 488-2131

12

Fax száma: (1) 488-2186

13

Név: Dr. Baranovszky György

14

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu;

15

A „Program”

Ahol az ÁSZF a „program” kifejezéssel él, ott a cerasusonline.com tervezést támogató rendszerre utal.

16

Szolgáltató:

Az Eredetmíves Kft mint a cerasusonline tervezéstámogató rendszer üzemeltetője.

17

Kivitelező:

A cerasusonline programmal indított egyedi bútor megrendelés kivitelezője és helyszíni szerelője az a Kivitelező, akivel a Megrendelő, célszerűen a Képviselő segítségével megköti a szerződést.

18

Felhasználó kérheti, hogy a kivitelezési szerződés vállalkozója a Szolgáltató legyen. Abban az esetben, ha Szolgáltató ezt vállalja, akkor a Kivitelezőre vonatkozó valamennyi itt, az ÁSZF-ben szereplő kötelem a Szolgáltatót mint Kivitelezőt terheli és a Kivitelezőre vonatkozó jogok a Szolgáltatót mint Kivitelezőt illetik meg.

19

Felhasználó:

A www.cerasusonline.com regisztrált partnere, aki jogosult a program használatára.

20

Megrendelő:

A program „rendelés” folyamatában a Felhasználó megnevezheti azt a személyt vagy szervezetet, akinek a nevében a szerződés létrejön – ez a személy vagy szervezet lesz a Megrendelő.

21

Képviselő:

A Felhasználó a regisztráció alkalmával Képviselőt választhat, vagy a program hozzárendeli a Felhasználóhoz a földrajzilag legközelebb lévő képviselőt. A képviselő feladata, hogy segítse a Felhasználót a tervezésben és a megrendelésben és kövesse a megrendelés folyamatát a gyártás indítástól a helyszíni beszerelésig.

22

Ügyfélszolgálat:

A www.cerasusonline.com ügyfélszolgálatát a Felhasználó felé a Felhasználó Képviselője látja el.

23

Felelősségvállaló:

A Szolgáltató felelősséget vállal a programon keresztül megrendelt bútorterv szakmai megfelelőségéért és a kivitelezési munka megfelelőségéért a Megrendelő felé.

24

A cerasusonline szolgáltatással kapcsolatos szabályok:

A Felhasználó számára biztosított a programnak egy ingyenes használatú változata abból a célból, hogy díjmentesen kipróbálja: alkalmas-e a céljai számára az eszköz.

25

Felhasználó elfogadja a program ingyenes használatának lehetőségét és kifejezetten nyilatkozik az ÁSZF elfogadásakor arra nézve, hogy a díjfizető használati módot az ingyenes használatot követően, a programot megismerve választotta.

26

A www.cerasusonline.com egy tervezést támogató program. Segíti a Felhasználót azzal, hogy tervezői elképzelése számára képi formát ad, információkat biztosít az árképzéshez és lehetővé teszi a bútor megrendelését.

27

Felhasználó igénybe veheti a Képviselő szolgáltatásait: bevezető képzést a tervező program használatához; tervkészítési szolgáltatást; konzultációt. Ezeknek a szolgáltatásoknak a díját Felhasználó a Képviselő felé fizeti.

28

Bútor rendelés esetén a Képviselő ellenőrzi a tervet és javaslatot tehet annak módosítására. Megrendelő a módosítást nem köteles elfogadni, Képviselő, illetve a Kivitelező pedig elállhat ilyen esetben a megrendelés elfogadásától.

29

Abban az esetben, ha a Partner a tervet nem a Szolgáltató rendszerén keresztül rendeli meg, viszont felhasználja a műszaki előkészítést, akkor Szolgáltató a műszaki előkészítés jóságáért felelősséget nem vállal. A műszaki előkészítést ilyen használati mód mellett tájékoztató jelleggel biztosítja Szolgáltató. A Partner letöltheti és felhasználhatja, de felül kell vizsgálnia, mielőtt gyártást indít az adatok alapján. A műszaki előkészítés esetleges hibáiért a Szolgáltató semmilyen felelősséget sem vállal!

30

A cerasusonline program használatának opciói és díjai:

Felhasználó egyetlen felületen díjmentesen tervezhet, de nem renderelhet és nem kérhet árajánlatot;

31

Felhasználót a Képviselő tájékoztatja arról, hogy a program szélesebb körű használatára miképp van lehetősége és egyéb tervezési támogatást is nyújt.

32

Felhasználó a program „Használati díj vásárlás” folyamatában megfizetheti a program „Vevő” funkcióit: több tervező felület egyidejű használatát, a renderelés és az árajánlat lehívás lehetőségét. Felhasználó kérheti Képviselőt, hogy lépjen be a felhasználói felületre és indítsa el a Vevő funkciókat.

33

A program használatának mindenkori tarifái a www.cerasusonline.com oldalon megtalálhatóak: E tarifákkal a Felhasználó találkozik a regisztráció során.

34

Az egyedi bútor gyártás lépései:

A program által adott árajánlat és szállítási határidő ismeretében Felhasználó megrendelést indíthat azzal, hogy az előkészítési szolgáltatás díját megfizeti. Ez a díj az árajánlat részét képezi, az értéke a gyártási költség 10 %-a, de minimális értéke is van, ami magyarországi megrendelés esetén legalább 50.000.- Ft + áfa, Magyarországon kívüli megrendelés esetén 200 Euró + áfa.

35

Az előkészítési szolgáltatási díjra a Szolgáltató pro forma számlát állít ki, amely számlát a program az árajánlati folyamatban generálja.

36

Megfelelő Megrendelő-Képviselő kapcsolat esetén érdemes az árajánlati folyamatban a képviselői támogatás igénybe vétele.

37

Tekintettel az egyediséggel járó szervezési teendőkre, a program közbejöttével adott megrendelések nagyságrendjének célszerű elérnie a 2000 Euró + áfa szintet. Ennél kisebb értékű megrendelés vállalásától a Szolgáltató elállhat.

38

Amennyiben a Megrendelő bútorát falak vagy más műtárgyak közé kell beépíteni és emiatt helyszíni felmérésre van szükség, célszerű elérni a megrendelés nagyságrendjével az 5000 Euró + áfa szintet. Ennél kisebb értékű beépített egyedi bútorra vonatkozó megrendelés vállalásától a Szolgáltató elállhat.

39

Megfelelő Megrendelő-Képviselő kapcsolat esetén a Megrendelő terve várhatóan hibátlan lesz: érdemes ennek érdekében a képviselői támogatás igénybe vétele.

40

Szolgáltató, a képviselői részvételtől függetlenül, átvizsgálja a Megrendelő által készített tervet, miután az előkészítési szolgáltatási díj összege beérkezett.

41

Szolgáltató az előkészítési szolgáltatási díj beérkezését és a terv ellenőrzést követően kijelöli a kivitelezőt és megküldi annak a megállapodásnak a szövegét a Képviselő részére, ami a Megrendelő és a Kivitelező között létrejöhet: a megállapodáson szerepel a Kivitelező aláírása.

42

A megállapodás árképzési részében szerepel a termék ára, amely összeg általában megegyezik a program által adott ajánlattal és kiegészül a helyszínre szállítás és a helyszíni szerelés díjával.

43

Előfordulhat, hogy Szolgáltató a terv és a Megrendelővel folytatott konzultáció alapján nem támogatja egyedi bútor készítését, ez esetben a megrendelést nem fogadja el és nem közvetít kivitelezőt a Megrendelő felé. Ez esetben Szolgáltató visszautalja a Megrendelő által fizetett előkészítési szolgáltatási díj összegét. Szolgáltató ezen túlmenően felelősséget nem vállal.

44

A kivitelezési szerződéshez Szolgáltató csatolja a Felek által elfogadott végleges tervek krp kiterjesztésű állományait, amit mindkét fél megkap elektronikusan. A megállapodásnak ezek lesznek az alapjai akkor is, ha Megrendelő vagy a Képviselő a cerasusonline.com programban a terveket esetleg módosítja a megrendelést követően.

45

Amennyiben a megrendelés létrejön Megrendelő és Kivitelező között, Kivitelező előleg számlát küld Megrendelőnek, ami a program által számított ár 45 %-a. Megrendelő a számla ellenértékét 5 banki napon belül átutalja.

46

Amikor a bútor elkészül, Kivitelező fotó sorozatot küld az elkészült termékről. A fotók a bútor készültségének igazolását szolgálják. Megrendelő kérheti a megállapodásban, hogy a bútorait személyesen tekinthesse meg a gyártónál.

47

A bútor bemutatását követően Kivitelező elküldi a gyártási költség végszámláját, ami a szállítás és szerelés díját nem tartalmazza. Megrendelő a végszámlát 5 banki napon belül átutalja.

48

Megrendelő a megállapodásban kérheti, hogy a bútort a gyártó telephelyén vehesse át.

49

Megrendelő a bútort a gyártó telephelyéről a végszámla kiegyenlítését követően szállíttathatja el.

50

Amennyiben Megrendelő megrendeli a helyszínre szállítást és a helyszíni szerelést, Kivitelező felel azért, hogy a gyártónál készre jelentett bútor helyszínre szállítására 10 munkanapon belüli határidőt adjon és a szállítást követő további 3 munkanapon belül biztosítsa a helyszíni szerelés megkezdését.

51

Kivitelező a helyszínre szállításról és a szerelésről a számlát a Megrendelő lakásán állítja ki és ezek a díjak a helyszínen készpénzben esedékesek, amennyiben a bútort a Kivitelező kifogástalan állapotban befejezte.

52

Kivitelezőt a szállítás és a szerelés díja a bútor kifogástalan és beszerelt állapotában illeti meg.

53

Képviselő feladata, hogy közvetítsen a Kivitelező és a Megrendelő között – különösen Magyarországon kívüli megrendelések esetén.

54

A cerasusonline programmal tervezett bútorokra online készülő árajánlat a következőkre terjed ki:

Megrendelő egyedi bútor megrendelése azzal indul, hogy a Szolgáltató részére előkészítési szolgáltatási díjat fizet: a díj a program által adott árajánlat 10 %-a: ezzel az összeggel a Megrendelő megfizette egyben a gyártási ár 10 %-át. A díj ellenében a Szolgáltató ellenőrzi a tervet, műszaki előkészítést végez, közvetíti a gyártót és követi a szállítás és a szerelés folyamatát. (A Szolgáltató az állandó kivitelezői köréből azt a gyártót közvetíti, aki az adott megrendelést a legrövidebb idő alatt jó minőségben képes legyártani.)

55

A Felhasználó tervét a Szolgáltató átvizsgálja és tervmódosítási javaslatokat tehet.

56

Amennyiben a terv vagy a Megrendelő igényli, helyszíni felmérést kell végezni a bútor fogadóhelyén, ezt általában a Képviselő végzi el. Az 5000 Euró nettó értéket elérő bútorhoz tartozó helyszíni felmérést a bútor ára tartalmazza.

57

Amennyiben a helyszíni felmérésnél kiderül, hogy a tervet módosítani kell, a módosítást a Képviselő elvégzi és a Megrendelővel jóváhagyatja.

58

A szerződéskötést elő kell készíteni. Ez kiterjed az anyagminták összegyűjtésére, illetve elkészíttetésére és a megrendelés műszaki tartalmát egyértelműsítő csomag elkészítésére. A kivitelezési szerződéskötés e-mail váltás keretében történik, továbbá a Kivitelező által aláírt megállapodást is megkapja a Megrendelő postai úton;

59

Az ajánlat a program által készített bútor gyártási költségét tartalmazza.

60

A készre gyártott bútorokról a szállítás előtt fotók készülnek és a fotókat a Megrendelő e-mail útján megkapja;

61

A megvásárolt bútorokat a Kivitelező becsomagolja és szállításra előkészíti.

62

Amire nem terjed ki az árajánlat:

Nem terjed ki az árajánlat a helyszíni felmérésre, amennyiben a megrendelés értéke 5.000 Euró + áfa érték alatt van.

63

Nem terjed ki a program által készített árajánlat a helyszínre szállításra;

64

Nem terjed ki a program által készített árajánlat a helyszíni szerelésre.

65

A helyszínre szállítás és a helyszíni szerelés díját Megrendelő a szerződéskötés alkalmával rendeli meg, de arra nézve információt kérhet az előkészítési szolgáltatási díj megfizetése előtt. A szállítás és a szerelés díja az előzetes információhoz képest akkor térhet el, ha a bútor rendelés tartalma időközben megváltozik.

66

Az egyedi bútor készítésre vállalt határidő:

A program „rendelés” folyamatában a Felhasználó tájékoztatást kap arról, hogy egyedi bútorát várhatóan milyen határidőre teljesíti Szolgáltató. A várható határidőről még az előtt információt kap, hogy a fizetési döntését meghozná.

67

Felhasználó akkor léphet a fizetéshez a programon belül, ha választásával elismerte, hogy a Szolgáltató által közölt várható gyártási időről tudomást szerzett, továbbá hogy az ÁSZF tartalmát megismerte.

68

A Szolgáltató által közölt várható gyártási időtől a vállalkozási szerződésben legfeljebb 15 nappal térhet el Kivitelező a megállapodásban. Amennyiben ennél nagyobb eltérés szükséges, Megrendelő elállhat a szerződési szándékától és Megrendelőnek visszajár ez esetben az előkészítési szolgáltatás díja.

69

Egyedi bútortermék minőségére vonatkozó információk:

A megrendelt bútor minőségénél irányadó a photogallery.cerasusonline.com oldalon található képanyag, valamint a Képviselő által bemutatott és a megállapodásra feljegyzett forma- és anyagminták;

70

A Felhasználó tervében rögzített beállítások, méretek, korpusz formák és frontelemek alapján kötik meg Felek a szerződésüket, az ott leírt anyagok alkalmazásával – Kivitelező eszerint vállal felelősséget a teljesítésért.

71

A program által számított árhoz tartozó minőség fő jellemzői: 1. A bútor frontja, látszó oldalai és látszó hátlapjai fából készülnek, vagy fa borítást kapnak, kivéve azt az esetet, ha Megrendelő kifejezetten kéri, hogy a front és a látszó oldalak és hátak anyaga más legyen; 2. A nem látszó oldalak és a front mögötti korpusz elemek anyaga: laminált lap; 3. A laminált lapot Megrendelő választja ki a Szolgáltató vagy a Képviselő által bemutatott minták közül; 4. Egyes laminált lapokhoz nem adnak a kereskedők szín-azonos hátlemezt, ezért előfordulhat, hogy a hátlemez anyaga az ajtókkal takart helyeken kissé eltér a polcok és oldallapok anyagától; 5. A bútor színét színmintával egyértelműsítik felek. A színmintát Szolgáltató általában később készíti el, mint ahogy a szerződés létrejön. Jellemző gyakorlat, hogy Megrendelő a laminált lapot választja ki és a szín bemintázása ennek figyelembe vételével történik. 6. A megrendelés határideje attól a naptól indul, amikor a Megrendelő minden mintát elfogadott.

72

A digitális adattartalom jósága, helyessége, megfelelősége

Szolgáltató felel azért, hogy a programban szereplő adatokat ellenőrizze, ha Felhasználóval egyedi bútor gyártására szóló megállapodást köt: Szolgáltató a program által készített egyedi bútorért teljes felelősséget vállal a Megrendelő felé.

73

A Szolgáltató a megállapodáshoz véglegesként tartozó tervet export funkcióval kimenti és ezt a fájlt csatolja a szerződéshez.

74

A programmal készített tervek képei, számításai, előkészítési anyagai a Szolgáltató tervezési és gyártási szokásait követik.

75

A felhasználói elállás szabályai

Felhasználó, illetve Megrendelő elállását alapelv szerűen korlátozza, ha és amennyiben személyre szabott szolgáltatást vagy terméket rendel, illetve vesz igénybe Szolgáltatótól, illetve Kivitelezőtől.

76

Felhasználó, illetve Megrendelő alapelv szerűen térítésmentesen állhat el azoktól a megállapodásoktól, amelyre vonatkozóan Szolgáltató, illetve Kivitelező nem végzett még munkát.

77

Felhasználó, illetve Megrendelő alapelv szerűen téríteni köteles azokat a munkákat, amelyeket a megrendelése alapján, személyesen a számára végzett, illetve készített a Szolgáltató, illetve Képviselő vagy annak megbízottja. Elállás során Felhasználót, illetve Megrendelőt megilleti az általa megtérített összegnek az elvégzett munkák feletti része.

78

Felhasználó, illetve Megrendelő a megrendelését követően 14 napig elállhat azoktól a megrendeléseitől, amelyek nem személyesen a megrendelői igényre készültek.

79

A cerasusonline szolgáltatói elállás szabályai

Amennyiben Szolgáltató eláll a Felhasználó számára nyújtott program biztosítási szolgáltatástól, vissza kell fizetnie a Felhasználó által kiegyenlített utolsó szolgáltatási számla összegét. Az elállásról Szolgáltató írásbeli nyilatkozatot küld és a számla összegét visszautalja.

80

Felhasználó kérheti a szolgáltatói elállás esetén, hogy a programban lévő terveinek képeit és azokat a számítási anyagait lementhesse, amelyekért díjat fizetett. E célból Szolgáltató legfeljebb 4 óra további hozzáférést biztosít Felhasználó számára, díjmentesen. Ezen kívül Szolgáltató egyéb felelősséget nem vállal esetleges elállása esetére.

81

Az egyedi bútorra vonatkozó megrendeléssel kapcsolatos szolgáltatói vagy kivitelezői elállás szabályai

Amennyiben Szolgáltató vagy Kivitelező eláll a Megrendelő által 10 % első részlet átutalásával elindított megrendelésének teljesítésétől, vissza kell fizetnie az első részlet összegét. A szerződéstől elálló fél egyéb felelősséget nem vállal esetleges elállása esetére, és ezt Megrendelő tudomásul veszi.

82

Az elállásra Kivitelezőnek az első részlet Megrendelő általi átutalását követően 5 banki napon belül van lehetősége azzal, hogy az írásos elállást is és az első részlet visszautalását is indítania kell 5 banki napon belül.

83

Egyedi bútor rendelésre szóló megállapodástól Szolgáltató vagy Kivitelező azzal a feltétellel állhat el a szerződés létrejöttét követően, hogy a Megrendelő által fizetett részlet térítések összegeit visszafizeti, és megfizet ezen felül Megrendelő számára 2 ezrelék/nap kötbért, amely összeget a megállapodás nettó értékét és a szerződéskötést követően eltelt idő napjainak számát figyelembe véve kell kiszámítani. A szerződéstől elálló fél egyéb felelősséget nem vállal esetleges elállása esetére, és ezt Megrendelő tudomásul veszi.

84

Az egyedi bútor gyártására kötött megállapodás egyéb szabályai:

A megállapodás alapján feleknek teljesítési kötelezettségei vannak egymás felé. Ezek általában a következők: 1. Megrendelő bútor gyártási előleg címén 45 % összeget fizet a szerződés megkötését, illetve a számla kézhez vételét követő 5 banki napon belül, amely a gyártás indításának feltételeit biztosítja; 2. Szolgáltató lebonyolítja az előkészítést és beindítja a gyártást; 3. Szolgáltató fotók küldésével igazolja, hogy a bútor elkészült, amely tényt Megrendelő személyes megjelenéssel ellenőrizhet; 4. Megrendelő kifizeti a bútor teljes vételárát; 5. A megállapodás szerint megtörténik az átadás-átvétel vagy a bútor helyszínre szállítása és szerelése, ha Megrendelő megrendelte ezeket a szolgáltatásokat; 6. Kifogástalan helyszíni szerelést követően Megrendelő a helyszínen készpénzben kifizeti a helyszíni szerelés és a szállítás díját.

85

Szolgáltató felelősséget vállal a bútorok beépíthetőségéért, amennyiben elvégezte a helyszín felmérését.

86

Szolgáltató nem felel a bútor beépíthetőségéért, ha Megrendelő nem kérte, illetve elhárította Szolgáltató helyszíni felmérését.

87

Amennyiben a bútor helyszíni beépítést igényel, Szolgáltató köteles a helyszín ellenőrzésére, kivéve azt az esetet, ha Megrendelő írásban (levélben vagy e-mail útján) közli, hogy a felmérést nem kéri és az általa közölt méretadatokért felelősséget vállal.

88

Az egyedi bútor átadás-átvétele

Megrendelő a Szolgáltató által megadott gyártói telephelyen veszi át a bútort, amennyiben nem kéri a helyszínre szállítást. Ez esetben a bútor átadás-átvételekor a gyártmány tulajdonjoga átszáll a Megrendelőre, feltéve, hogy a gyártás díját teljes egészében kifizette. Amennyiben Megrendelő a gyártói telephelyen való átvételt választja, módja van arra, hogy a vételárból hátralévő összeget a helyszínen fizesse ki készpénzben: Szolgáltatónak biztosítania kell erre a lehetőséget Megrendelő számára. Megrendelő ugyanakkor tudomásul veszi, hogy a bútort a gyártói telephelyről akkor szállíthatja el, ha a vételárat maradéktalanul kifizette. Szolgáltató általában felszereli a frontokat a korpuszokra és így csomagolja be azokat, de a frontelemek beállítása a helyszíni szerelés körébe tartozik.

89

Amennyiben a Felek által kötött megállapodás tartalmazza a helyszínre szállítást, a bútort a Megrendelő a helyszínen veszi át, ahol készpénzben fizeti ki a szállítás számláját. A bútor tulajdonjoga a szállítási díj kifizetése és a bútor átadás-átvétele után a helyszínen kerül Megrendelőhöz. Szolgáltató a bútor helyszínre szállításáról azt követően intézkedik, hogy Megrendelő maradéktalanul kifizette a bútor szállítási díján kívüli vételárát.

90

Az átadás-átvétel kiegészül a szerelési szolgáltatás átvételével, amennyiben felek között olyan megállapodás született, amely kiterjed a helyszíni szerelésre. Ez esetben Megrendelő a beszerelt bútort veszi át a helyszínen. A bútor tulajdonjoga az átadás-átvétel alapján, és a helyszíni szerelés díjának kifizetését követően kerül át Megrendelőhöz. Szolgáltató a bútor helyszínre szállításáról azt követően intézkedik, hogy Megrendelő maradéktalanul kifizette a bútor szerelési és szállítási díj nélkül értendő vételárát.

91

A hibás teljesítés szabályai

Hibás teljesítésnek minősül, ha a Szolgáltató által közzétettektől, vagy a Felek között létrejött megállapodástól eltérő szolgáltatási, illetve kiviteli minőség, anyag-, vagy színhasználat áll fenn a Szolgáltató, illetve Szolgáltató általi teljesítésben.

92

Amennyiben a program szolgáltatásait kifogásolja Felhasználó, Szolgáltató visszafizeti a Felhasználó által kiegyenlített utolsó használati idő térítési díjat, továbbá biztosít Felhasználó számára 4 használati órát ahhoz, hogy munkáit lementse, majd megszünteti Felhasználó hozzáférését a programhoz. Szolgáltató ezen túlmenően felelősséget nem vállal a program használatával kapcsolatos hibás teljesítés tekintetében. Felhasználó tudomásul veszi, amikor a programot használja, hogy Szolgáltató nem tartozik felelősséggel a Felhasználó által esetlegesen mások felé vállalt tervezési feladatokkal kapcsolatban.

93

Egyedi bútorral kapcsolatos hibás teljesítésnél – tekintettel a következményekre – meg kell állapítani a következőket: 1. Javítható-e a hiba vagy cserét, esetleg árengedményt igényel? 2. Milyen kiterjedésű a hiba: a teljes bútort érinti, vagy annak egyes elemeire korlátozódik? 3. Cserélhető-e a hibás elem, vagy a csere az egész bútort érintené? 4. Egyetértenek-e a felek a hibát illetően?

94

Szolgáltató, illetve Kivitelező alapértelmezetten hibátlan termék készítésre vállalkozik, ezért törekszik arra, hogy a hibát megszüntesse és hibátlan terméket adjon át Megrendelőnek.

95

Amennyiben a hiba javítható, Megrendelő köteles a hiba javítását elfogadni a hibás teljesítés megszüntetése érdekében és ahhoz munkaterületet biztosítani.

96

Amennyiben a hiba nem javítható, felek megállapodhatnak abban, hogy Szolgáltató engedményt ad a termék árából.

97

Megrendelő nem kötelezhető arra, hogy hibás terméket, akár árengedmény mellett is, átvegyen és elfogadjon. Amennyiben Szolgáltató a hiba javítására nem képes, vissza kell fizetnie a Megrendelő által fizetett összegeket és ezen felül 2 ezrelék/nap kötbér fizetésével tartozik a szerződéskötés napjától a hibás teljesítés napjáig terjedő időre vonatkozóan. Szolgáltatónak ezen felül egyéb kötelezettsége nincs a hibás teljesítéssel kapcsolatban.

98

Vállalkozó késedelmével kapcsolatos szabályok

Amennyiben Felhasználó a program használata közben tapasztal késedelmes teljesítést – például szerver leállás vagy szoftver hiba következtében – elállhat attól, hogy a programot használja. Ez esetben Szolgáltató visszafizeti a Felhasználó által utoljára fizetett szoftver használati díjat, továbbá 4 óra díjmentes használati időt biztosít ahhoz, hogy Felhasználó a terveit lementse. A késedelmes szolgáltatással kapcsolatban Szolgáltató egyéb felelősséget nem vállal és fenntartja magának a jogot ahhoz, hogy Felhasználó hozzáférését a programhoz megszüntesse.

99

Amennyiben Szolgáltató késedelembe esik a Megrendelő egyedi bútorának gyártásával vagy helyszíni munkáival, alapértelmezetten késedelmi kötbér fizetésével tartozik, melynek összege 2 ezrelék/nap a késedelem napjaira vetítve.

100

Amennyiben a késedelem várhatóan meghaladja a 45 napot, Megrendelő elállhat a szerződéstől és visszakérheti az általa már kifizetett összegeket. Szolgáltató ezen felül 2 ezrelék/nap kötbérrel tartozik, melynek összegét a szerződéskötés napjától a felmondás napjáig terjedő időszakra kell kiszámítani. Szolgáltató a késedelemért egyéb felelősséget nem vállal.

101

Megrendelő késedelmével kapcsolatos szabályok:

Megrendelőnek, ha a gyártói telephelyen való átvételt választotta, az egyedi bútor készre jelentését követően 5 munkanapon belül el kell szállítani a bútorát azzal, hogy a fizetésnek legkésőbb az elszállítást megelőzően meg kell történnie.

102

Megrendelőnek, ha a helyszínre szállítást megrendelte, a bútor készre jelentését követően 5 munkanapon belül munkaterületet kell biztosítani a bútorozás helyszínén, hogy a bútor odaszállítható és beszerelhető legyen.

103

Amennyiben Megrendelő késedelembe esik a fizetéssel, vagy a kész bútor elszállításával, vagy a munkaterület biztosításával, 2 ezrelék/nap kötbért tartozik fizetni Szolgáltató részére.

104

Kellék szavatossági, termék szavatossági, jótállási szabályok:

Szolgáltató a programmal kapcsolatos szolgáltatásaiért a fentiekben leírt feltételek mellett vállal felelősséget. Ennek megfelelően a program szolgáltatásokért való szavatosság, illetve jótállás mindenkor a Felhasználó által utoljára kifizetett használati időszakra vonatkozik.

105

A Kivitelező által szállított egyedi bútorokért, valamint a szerelési szolgáltatásért Kivitelező 2 éven át vállal szavatosságot, illetve jótállást.

106

Kivitelező azoknak a hibáknak a javítására köteles, amelyek a rendeltetésszerű használat mellett keletkeztek, illetve jelentkeztek.

107

Felmondás a Felhasználó részéről:

Amennyiben Felhasználó díjat fizetett a program használatért, de használat közben úgy ítéli meg, hogy a díjat visszakérné és a használati szándékától elállna: felmondhatja a befizetésével létrejött megállapodást.

108

Felhasználó a program használatát e-mail üzenetben küldheti el az info@cerasusonline.com címre.

109

Felhasználó felmondását követően Szolgáltató a fiókot törli és a Felhasználó által még fel nem használt időkeret díját visszautalja.

110

Felmondás a Megrendelő részéről:

Felek az egyedi bútor készítésre létrejött megállapodásban olyan gyártmány készítésére szerződnek, amelyet a tervezés-előkészítés-gyártás folyamatának minden mozzanatában személyre szabottan szolgáltatnak, illetve gyártanak. Alapelv szerűen a már elkészült terméket vagy szolgáltatási produktumot Megrendelőnek ki kell fizetnie, vagyis Megrendelő az egyedi bútorra létrejött megállapodást nem mondhatja fel a teljes visszatérítés igényével.

111

Megrendelő esetleges felmondására Szolgáltató haladéktalanul leállítja a szolgáltatási-gyártási folyamatot és elszámolást készít. Szolgáltató ezt a kötelezettségét a Megrendelő és a Kivitelező között létrejött szerződésre vonatkozóan is elismeri. Szolgáltató – a Kivitelezővel egyeztetett módon – az elszámolás szerinti részarányos teljesítésre szóló követelését ismerteti Megrendelővel és közli, hogy a részarányos teljesítés keretében milyen termékelemek átadását kezdeményezi. Az elszámolás alapja az, hogy Megrendelő részarányosan kifizeti a munka ellenértékét és megkapja azokat a szolgáltatási produktumokat (előkészítés, rajzok, stb), valamint termékelemeket (pld félkész termékek), amelyek az üzemben már elkészültek.

112

Megrendelő a felmondását írásban terjeszti elő: postai úton, vagy személyesen. A telefoni vagy e-mail útján történő felmondást Szolgáltató átmenetileg sem köteles elfogadni.

113

Felek megállapodhatnak abban, hogy Szolgáltató megtartja a félkész termékeket, ugyanakkor csökkentik Megrendelő kötelezettségét a részarányos szinthez képest, erre azonban Szolgáltató nem kötelezhető.

114

Felmondás a Vállalkozó részéről:

Rendkívüli esetben Szolgáltató is felmondhatja a szerződést. Ennek oka lehet például Szolgáltató ellehetetlenülése (tűz az üzemben vagy más hasonló esemény), amellyel együtt jár az a körülmény, hogy a Megrendelő által elfogadható határidőn belül nem tudja Szolgáltató máshová kihelyezni a termék gyártását.

115

Szolgáltató felmondása esetén Megrendelőt megilleti valamennyi általa már kifizetett díj, továbbá 2 ezrelék/nap kötbér, amelyet a szerződés napja és a felmondás napja közötti időszakra kell kiszámolni.

116

Szolgáltató ezen felül további felelősséget a felmondással kapcsolatban nem vállal.

117

Záradék

Az itt nem rögzített kérdésekben a PTK előírásai érvényesek, valamint a Felek közötti megállapodás egyéb olyan dokumentumai, amelyekre a megállapodás mint mellékletekre vagy előzményekre hivatkozik: különösen azok, amelyek a műszaki tartalom és a kiviteli minőség részleteit írják le.

118

Jelen ÁSZF szövegét 2018. június 21. napján rögzítettük:

119

Budapest, 2018. június 21.

Somogyi Tibor – Eredetmíves Kft ügyvezető

 

created by ATEDIN